Ko je upravnik zgrade i šta mu je posao?

Zapravo, upravnik zgrade i nije tako nov i nepoznat. Velika većina stambenih zgrada i ranije je imala skupštinu stanara, koja je imala predsednika. Ovo je obično bio neko od stanara zgrade ko se najviše interesovao za održavanje i uređenje iste i kom bi zbog toga ostali stanari i formalno poverili „funkciju“ predsednika.